Hello CMS Team,

 Mình cần hỗ trợ.

 Mình nói tiếng việt cho dễ hiều nhé.

 Công ty mình vừa mua plugin Online Product Designer Plugin for WooCommerce WordPress.

 Và mình gặp vấn đề khi thử nghiệm customize với ốp lưng như sau:

 Mình muốn thay đổi các loại kiểu vỏ ốp lưng hay kiểu áo thun và chức năng giống như demo không được.

 Mình thấy trong phần chỉnh sửa chỉ như này:

https://drive.google.com/file/d/1zW_zqL4QsPL9BCgXuWpYwo8SnqwIAAgP/view?usp=sharing

 Mình đang cần add thêm kiểu ốp lưng khác giống như demo của bạn:

https://drive.google.com/file/d/1CloJAVhakibEj-cHMaJMxfbaoELsmEfW/view?usp=sharing

 

Rất mong được sự giúp đỡ của các bạn.

Trung